சினிமா

சினிமா செய்திகள்

காமராஜருடன் இருக்கும் இந்த சிறுவயது குழந்தை யார் தெரியுமா ..?? அட இந்த நடிகரா ..?? பு கை...

0
த மிழ் சினிமாவில் காமெடி நடிகர்கள் பல பேர் உண்டு அவர்களுக்கு எப்போதும் மக் களின் இடையே ஒரு தனித்த இடம் உண்டு கவுண்டமணி செந்தில் தொடங்கி வடிவேலு வரை பல காமெடி...

ஷக்கலக்க பூம் பூம் சீரி யலில் கல க்கிய இந் த சி...

0
90ஸ் கி ட்ஸ் என்றால் இன் னும் கு ழந் தைகள் போ ன்று என்று ப லரும் கூறி வருகி றார்கள்.அந்த வகையில் அப்போது பார் த்த சீ ரியல் எதை...