Home

Latest News

எ ன் ன எ ல் லா ரும் வி வாக ரதுல இருங்கிடாங்க ..!! சீரியல்...

0
இப்போதுள்ள காலகட்டத்தில் வெள்ளித்திரை ,  சினிமாத்துறையில் உள்ள பிரபல நடிகைகள் சக நடிகர்களுடன் கா தல் வ யப்ப ட்டு தி ரும ண ம் செய்து கொள்வது பிற கு அ தில் ஏ ற்ப டும் ச ர்ச்சை கள் எ ன சமீ...

ந டி க ர் ரகுவரனின் ம கன் யா ர் தெ...

0
நடிகர் ரகு வரன் வே லா யுதம் 11 டிசம்பர் 1958 அ ன்று பி றந் து 19 மார்ச் 2008 அன் று இ ற ந் தா ர். அவர் ஒ ரு இ ந்தி ய நடி கர் அ வர்...

பாட கர் ஹரிஹரன் அ வ ர் க ளி ன் ம க ன்...

0
தமிழ் திரைப்படப் பின்னணிப் பாடகராக இருந்து ஏகப்பட்ட பாடல்களைப் பாடி மக்கள் மனதில் நீங்காத இடம் பிடித்தவர் தான் பாடகர் ஹரிஹரன்.  இவர் கேரளா மாநிலத்தில் உள்ள திருவனந்தபுரம் என்னும் ஊரில் பிறந்தார்.  இவர் தெலுங்கு ,தமிழ், மலையாளம் ,இந்தி, மராத்தி ஆகிய பன்மொழிப் படங்களில் பின்னணி...

பி ர ப ல வி ல் ல ன் நடிகர் வின்சென்ட் அசோகன்...

0
பெரும்பாலும் த மிழ் சின மாவை எடு த்து கொ ண்டா ல் ரசி கர்க ளின் வரவேற்ப்பு முற்றி லும் முன்ன ணி  நடிக ர் ந டிகைக ளு க் கு தான் கொடு ப்பா ர் கள் என்று சொல் ல   முடியா...

மின் னல் முர ளி ப டத் தில் ந டித்த ந டிகர் குரு...

0
எத்த னையோ சினிமா பிரபலங்கள்  சினி உல கில் அ றிமுகமாகி மக் கள் ம ன தில் இ டம் பிடித் து என் றும் அ வர்க ளின் நடி ப்பில் இ ரு ந்து   மீ  ளா மல் இருக்க வ லி ...

சா ர்ப ட் டா ப ர ம் ப ரை ப...

0
பெ ரும்பா லும் குணசித்திர நடிகர்கள் ஒரு சி ல காட்சிகளில் மட்டுமே வ ந்து அவர் களி ன் நடி ப்பி ன் மூ லம் மக் கள் மனதி ல் நிர ந்த இ டத் தை பெ ற்று  விடு வா ர்க...

அச்சு அசல் அமலா பால் போலவே இருக்கும் அவரது தங்கை ..?? இவருக்கு தங்கை வேற இருக்கிறாரா ..??...

0
தமிழில் ஒரு முக்கிய நடிகையாக வளம் வருபவர் தான் நடிகை அமலா பால் . அமலாபால் முதல் படமே மாபெரும் ச ர் ச்சையான படத்தில் சிக்கியவர். அதனை தொடர்ந்து நல்ல கதைகளை தேர்ந்து எடுத்து நடிக்க தொடங்கினர். அமலாவின் கண்கள் தான் பெரிய பிளஸ். மைனா...

பு துபே ட் டை ப ட த்தில் ந டி கை ...

0
தமிழ் சினிமா எண்ண ற்ற நடிகர் ந டிகைகள் இ ந்த கா லகட் டத் தில் நடித்து வருகிறார்கள்.  பெரும்பாலான வளர்ந்து வரும் நடிகர் நடிகைகள்  ஒரு சில நிகழ்ச்சிகள் மூலமாக மக்களிடையே பிரபலமடைந்து பிறகு நடிகர்கள் என்ற அந்தஸ்தை பெற்று விடுகிறார்கள்.  இதற்கு முன்னிலையில்...

Follow us

229,822FansLike
68,556FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Latest Posts

popular News